Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu: Bogusław Bobrowski Subiekt

Piłsudskiego 17

16-500 Sejny

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Dodatkowe informacje

Na odstąpienie od umowy kupujący ma 14 dni od otrzymania przesyłki. 

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. 

Przesyłka musi być odpowiednio zabezpieczona, a towar oryginalnie zapakowany.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA UMOWY
 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Bobrowski Bogusław Subiekt, 16-500 Sejny, info@sklepsubiekt.pl

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy ...  -

Data zawarcia umowy ...  -

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej) 

- Data ...

Dane do przelewu należy przesłać drogą mailową. Ewentualne zwroty wszelkich

należności wynikających z przebiegu transakcji wykonujemy niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania drogą mailową danych do przelewu.

FORMULARZ DO ZWROTÓW